Barbecue

바비큐
VIEW INFO
바비큐
BBQ 세트
빌리쉬 단체 풀코스세트
럭셔리 리무진 픽업
상비약
자전거 대여
노래방 기기대여
WIFI

Barbecue

바비큐

※ 현장예약은 불가하오니, 사전예약 부탁드립니다. 

 

* 숯불+바비큐그릴 (2인) - 25,000원

* 숯불+바비큐그릴 (3~4인) - 30,000원

* 숯불+바비큐그릴 (5~8인) - 35,000원

* 숯불+바비큐그릴 (9인 이상) - 40,000원

 

<추가 먹거리 메뉴>

- 자연산 회 광어 / 우럭 / 숭어(선택)            50,000원

- 모듬 조개구이/찜(선택)                     (중)50,000원 / (대)70,000원

- 바다장어 5마리                                    35,000원

- 냉동 삼겹살/목살 600g                          15,000원

- 왕새우 소금구이 20마리 조리 한판            30,000원

- 왕새우 20마리                                      25,000원

- 왕새우 10마리                                      15,000원

- 수제소세지 한팩                                   10,000원

- 차돌 된장찌개 2인기준                           15,000원

- 돼지고기 김치찌개 2인기준                     15,000원

- 고등어 / 꽁치 김치찌개 2인기준               15,000원